FUJITSU 18 KMTA R32 INVERTER – ASYG18KMTA/AOYG18KMTA 

SUPER ECO INVERTER R32

Компактните димензии на овој уред гарантираат привлечен изглед и дизајн, додека вградената технологија пак овозможува високи перформанси и ниска потрошувачка на електрична енергија

Уредот при работа прозведува минимални 20 dB бучава што е споредливо со човечки шепот

моќност при ладење

Моќност при ладење (kW) 5,2

Моќност на греење (kW) 6,3

Големина на просторија (m2) 45 – 55

Работен гас (фреон) R32

Интервал на моќност при ладење (kW) 0,9 – 6,0

SEER / Енергетска класа HL 7,77 / A++

Год. потрошувачка при ладење (kWh) 234

Интервал на моќност при греење (kW) 0,9 – 8,7

SCOP / Енергетска класа (топла зона) GR 4,56 / A++

Год. потрошувачка при греење (kWh) 1472

Димензии на внатрешна единица (В×Ш×Д) mm 280×980×240

Тежина на внатрешна единица. (Kg) 12.5

Степен на бучава – ладење UJ (dBA) 29/45

Степен на бучава – греење UJ (dBA) 29/46

Wi-fi Wi-fi ready

Димензии на надв. единица (В×Ш×Д) mm 632×799×290

Тежина на надв. единица (Kg) 36

Степен на бучава на надв. единица. (dBA) 50

Димензии н а бакарни цевки – течна фаза (mm/”) 6,35 (1/4″)

Димензии на бакарни цевки – гасовите фаза (mm/”) 12,70 (1/2″)

Максимална должина на цевки (m) 25

Максимална висинска разлика (m) 20

Нпон на приклучок 230 V / 50 Hz