Монтажа и сервис


Монтажа на ѕиден или поден клима уред до 4,9 kW. Референтна моќност се зема моќноста при ладење

За монтажа на ѕидна или подна внатрешна и надворешна единица на висина до 3 метра.
Вклучена е и достава и монтажа до 3 метра на сите инсталации.
Секој додатен метар инсталација меѓу надворешната и внатрешната единица се наплаќа дополнително и изнесува 600 ден/метар.
Гаранција на монтажата завршува со истекот на гаранцијата на клима уредот.
Вршиме овластена монтажа на клими купени во БИТМОНТ КЛИМА на подрачјето на цела Македонија.
Цена: 4800 денари .

МОНТАЖА на ѕиден или поден клима уред од 5 до 5,9 kW. Референтна моќност се зема моќноста при ладење

За монтажа на ѕидна или подна внатрешна и надворешна единица на висина до 3 метра.
Вклучена е и достава и монтажа до 3 метра на сите инсталации.
Секој додатен метар инсталација меѓу надворешната и внатрешната единица се наплаќа дополнително и изнесува 600 ден/метар.
Гаранција на монтажата завршува со истекот на гаранцијата на клима уредот.
Вршиме овластена монтажа на клими купени во БИТМОНТ КЛИМА на подрачјето на цела Македонија.
Цена: 6000 денари .

МОНТАЖА на ѕиден или поден клима уред од 6 до 6,9 kW. Референтна моќност се зема моќноста при ладење

За монтажа на ѕидна или подна внатрешна и надворешна единица на висина до 3 метра.
Вклучена е и достава и монтажа до 3 метра на сите инсталации.
Секој додатен метар инсталација меѓу надворешната и внатрешната единица се наплаќа дополнително и изнесува 600 ден/метар.
Гаранција на монтажата завршува со истекот на гаранцијата на клима уредот.
Вршиме овластена монтажа на клими купени во БИТМОНТ КЛИМА на подрачјето на цела Македонија.
Цена: 6500 денари .

МОНТАЖА на касетен клима уред до 4,9 kW. Референтна моќност се зема моќноста при ладење

За монтажа на ѕидна или подна внатрешна и надворешна единица на висина до 3 метра
Вклучена е и достава и монтажа до 3 метра на сите инсталации.
Секој додатен метар инсталација меѓу надворешната и внатрешната единица се наплаќа дополнително и изнесува 600 ден/метар.
Гаранција на монтажата завршува со истекот на гаранцијата на клима уредот.
Вршиме овластена монтажа на клими купени во БИТМОНТ КЛИМА на подрачјето на цела Македонија.
Цена: 7200 денари .

МОНТАЖА на ѕиден или поден клима уред од 7 до 7,9 kW. Референтна моќност се зема моќноста при ладење

За монтажа на ѕидна или подна внатрешна и надворешна единица на висина до 3 метра.
Вклучена е и достава и монтажа до 3 метра на сите инсталации.
Секој додатен метар инсталација меѓу надворешната и внатрешната единица се наплаќа дополнително и изнесува 600 ден/метар.
Гаранција на монтажата завршува со истекот на гаранцијата на клима уредот.
Вршиме овластена монтажа на клими купени во БИТМОНТ КЛИМА на подрачјето на цела Македонија.
Цена: 7200 денари .

МОНТАЖА на касетен клима уред 5 до 7,9 kW. Референтна моќност се зема моќноста при ладење

За монтажа на ѕидна или подна внатрешна и надворешна единица на висина до 3 метра.
Вклучена е и достава и монтажа до 3 метра на сите инсталации.
Секој додатен метар инсталација меѓу надворешната и внатрешната единица се наплаќа дополнително и изнесува 600 ден/метар.
Гаранција на монтажата завршува со истекот на гаранцијата на клима уредот.
Вршиме овластена монтажа на клими купени во БИТМОНТ КЛИМА на подрачјето на цела Македонија.
Цена: 8500 денари .

МОНТАЖА на ѕиден или поден клима уред од 8 до 10 kW. Референтна моќност се зема моќноста при ладење

За монтажа на ѕидна или подна внатрешна и надворешна единица на висина до 3 метра.
Вклучена е и достава и монтажа до 3 метра на сите инсталации.
Секој додатен метар инсталација меѓу надворешната и внатрешната единица се наплаќа дополнително и изнесува 600 ден/метар.
Гаранција на монтажата завршува со истекот на гаранцијата на клима уредот.
Вршиме овластена монтажа на клими купени во БИТМОНТ КЛИМА на подрачјето на цела Македонија.
Цена: 9200 денари .

Монтажа на дуал клима уред

За монтажа на 2 ѕидни или подни внатрешни и една надворешна единица на висина до 3 метра.
Вклучена е и достава и монтажа до 3 метра на сите инсталации.
Секој додатен метар инсталација меѓу надворешната и внатрешната единица се наплаќа дополнително и изнесува 600 ден/метар.
Гаранција на монтажата завршува со истекот на гаранцијата на клима уредот.
Вршиме овластена монтажа на клими купени во БИТМОНТ КЛИМА на подрачјето на цела Македонија.
Цена: 7500 денари .

Монтажа на триал клима уред

За монтажа на 3 ѕидни или подни внатрешни и една надворешна единица на висина до 3 метра.
Вклучена е и достава и монтажа до 3 метра на сите инсталации.
Секој додатен метар инсталација меѓу надворешната и внатрешната единица се наплаќа дополнително и изнесува 600 ден/метар.
Гаранција на монтажата завршува со истекот на гаранцијата на клима уредот.
Вршиме овластена монтажа на клими купени во БИТМОНТ КЛИМА на подрачјето на цела Македонија.
Цена: 10000 денари .

Монтажа на четири внатрешни и една надворешна единица – квадрал

За монтажа на 4 ѕидни или подни внатрешни и една надворешна единица на висина до 3 метра.
Вклучена е и достава и монтажа до 3 метра на сите инсталации.
Секој додатен метар инсталација меѓу надворешната и внатрешната единица се наплаќа дополнително и изнесува 600 ден/метар.
Гаранција на монтажата завршува со истекот на гаранцијата на клима уредот.
Вршиме овластена монтажа на клими купени во БИТМОНТ КЛИМА на подрачјето на цела Македонија.
Цена: 14000 денари .