Годишен сервис на клима уредот

GODIŠNJI SERVIS KLIMA UREĐAJA

Редовен годишен сервис на клима уредот

Се чини дека не треба да чекате Вашиот клима уред да се расипи за да осигурате проток на чист воздух во просторијата во која престојувате. Спремно дочекајте ги летните горештини и немојте да се грижите за алергиите кои можат да настанат како последица од прашина и насобраните микроорганизми на филтерите на клима уредот. Ве молиме да не контактирате и ние ќе Ви обезбедиме услуга за комплетен годишен сервис . Поздравете се со алергиите, кивање, и нечист воздух и уживајте во ефикасната работа на Вашиот клима уред. Можете да добиете два вида на услуга : голем – генерален сервис и мал- годишен сервис на клима уредот.