КЛИМА УРЕДИ БЕЗ НАДВОРЕШНА ЕДИНИЦА

KLIMA UREĐAJI BEZ VANJSKE JEDINICE

Клима уредите без НАДВОРЕШНА ЕДНИЦА, за разлика од сплит системите се состојат само од еден дел, па затоа се многу практични за објекти каде надворешната единица ја нарушува надворешната естетика, или пак во случаи каде поставување на елемнти на фасадата е забрането ( во заштитени градби, застаклени фасади и сл.) Вакви објекти можат да бидат хотели, фамилијарни вили, заштитени куќи или друго градби во централните градски јадра со еден збор сите оние објекти каде надворешната едница не се вклопува во изгледот на тој објект. Исто така треба да се напомене дека во некои случаи монтажата на надворешната едница и физички е невозможна, па тогаш овие клима уреди без внатрешна единица се и единстваното решение.

Карактеристики на клима уредите без надворешна единица: