Превентивен сервис на клима уредот

PREVENTIVNI SERVIS KLIMA UREĐAJA

Доколку сакате Вашиот клима уред да работи беспрекорно и да биде целосно исправен потребно е да извршува превентивен сервис.

Превентивниот сервис вклучува:

 • Визуелен преглед на внатрешната и надворешната единица
 • Проверка на состојбата на филтрите во внатрешната единица
 • Вадење на капакот на внатрешната единица
 • Контрола на состојбата, чистота на изменувачот, турбината и кадичката за кондензат на внатрешната единица
 • Чистење на куќиштето и филтрите на внатрешната единица
 • Одмастување и дезинфекција на испарувачот
 • Проверка на работата во режим на ладење односно греење
 • Мерење на температурата на усис и издув на внатрешната единица
 • Проверка на работата на вентилаторот на надворешната единица
 • Проверка на работата на турбината на внатрешната единица
 • Мерење на притсокот на фреонот (се врши доколку измерената температура на усисување и издувување на внатрешната единица одстапува од фабричките параметри)
 • Проверка на спојките на инсталациите(фреонските, електро и одвод на кондензот)
 • Проверка на механичките зацврстувања(држач на внатрешна и надворешна единица)
 • Проверка на одливот на вода од надворешната и внатрешната единица
 • Одзатнување на цревото за одвод на кондензатот
 • Проверка на состојбата на изолацијата на бакарните цевки
 • Контрола на работата на далечинскиот управувач
 • Санација на помали оштетувања или неисправности

 Ако при извршување на превентивниот сервис се воочи некоја неправилност или намалена ефикасност на клима уредот даваме бесплатна проценка и понуда за поправка

Сервисирајте го Вашиот клима уред во специјализирана фирма за климатизација

 • бидејќи даваме гаранција за квалитет 6 месеци.
 • бидејќи договараме паушално одржување на исправни клима уреди
 • бидејќи превземаме гаранција на исправни клима уреди
 • бидејќи користиме професионални средства за чистење и дезинфекција
 • не користиме детергенти кои се користат во домаќинството кои се штетни за здравјето а истовремено со своите кисели својства го нагризуваат бакарот, алуминиумот, железото и предизвикуваат рѓа и најпосле предизвикуваат истекување на фреонот односно расипување на клима уредот. 

 
ПРЕДНОСТИ НА РЕДОВНОТО ОДРЖУВАЊЕ НА КЛИМА УРЕДОТ

 1. ГАРАНЦИЈА – можност за продолжување и до 7 години
 2. ЗДРАВЈЕ– намален ризик за чести прелади, алергии, астма
 3. ХИГИЕНА– нема непријатни мириси и капење на вода – кондензат
 4. ЕКОНОМИЧНОСТ– дури и до 30% помала потрошувачка на електрична енергија
 5. ФУНКЦИОНАЛНОСТ–многу поголем учинок и подолг век на траење на клима уредот