Севис на клима уредот за продолжена гаранција

SERVIS KLIMA UREĐAJA SA PRODUŽIVANJEM JAMSTVA

Сите купувачи кои имаат купено или клими од Битмонт клима ДООЕЛ или пак ние имаме сизвршено монтажа на истите, имаат можност да го продолжат гарнтниот рок на нивниот клима уред на период од 7 години

Единствен услов е секоја година да се врши годишен сервис за продолжена гаранција.
Цената на овој годишен сервис изнесува 1200 денари и опфаќа:

РАБОТИ НА ВНАТРЕШНАТА ЕДИНИЦА

РАБОТИ НА НАДВОРЕШНАТА ЕДИНИЦА


 ПРЕДНОСТИ НА РЕДОВНОТО ОДРЖУВАЊЕ НА КЛИМА УРЕДОТ:

  1. ГАРАНЦИЈА– можност за продолжување на гаранцијата до 7 години
  2. ЗДРАВЈЕ– се намалува ризикот од често преладување, алергии, астма и слично
  3. ХИГИЕНА – нема непријатни мириси и капење на вода – кондензат
  4. ЕКОНОМИЧНОСТ– дури и до 30 % помала потрошувачка на електрична енергија
  5. ФУНКЦИОНАЛНОСТ– многу поголема ефикасност и подолг век на траење на клима уредот