УПАТСТВО ЗА РАБОТА СО КЛИМА УРЕДИТЕ

UPUTSTVA ZA RAD SA KLIMA UREĐAJIMA

МЕРКИ НА ПРЕТПАЗЛИВОСТ

 ПРАВИЛНИ ПОСТАПКИ


 Чистење и одржување

Околу чистењето:

Чистење за време на сезона

  1. Употребете лесен притисок на обете страни од решетката на внатрешната единици за да дојдете до филтрите. Нежно извлечете го филтерот од неговото лежиште.
  2. Исперете го филтерот под млаз од млака вода (приближно 30°C)и потоа оставете го добро да се исуши.
  3. Вратете го филтерот на почетната позиција. Не е препорачливо климата да работи без филтер.
  1. – Пребришете ја единицата со сува крпа или исчистете ја со правосмукалка.
  2. – Ако единицата е многу извалкана пребришете ја со навлажнета крпа.

Чистење на крајот на сезоната:

Чистење на почетокот на сезоната:

 Ракување со далечинскиот управувач

Задолжително повикајте сервисер

КОРИСНИ СОВЕТИ

Употреба:

(Чести недоумици на нашите корисници)

Здравје:
Разликата помеѓу внатрешната и надворешната температура не би требало да биде поголема од 4-5 степени целзиусови.

Со редовно чистење (перење)на филтерот се спречува  да настанат бактерии.

Многу е важно е редовно да се сервисира клима уредот.

Последните години значително е зголемен бројот на климатизирани простории со цел на луѓето да му се даде што подобра заштита од неповолните надворешни и внатрешни влијанија,така да на тој начин имаат угоден живот и работни услови. Денес по медиумите се почесто се пишува и зборува за штетните влијанија на клима уредите по здравјето на луѓето.Иако е клима уредот по една дефиниција уред наменет за луѓето да се чувствуваат пријатно во затворен простор,предупредувањата кои доаѓаат од медиумите кај голем број луѓе предизвикуваат страв и негативен став кон клима уредите.

Дали предупредувањата и стравот од клима уредите е оправдан? Страв од клима уреди и предупредувањата кои доаѓаат од медиумите и здравствените кругови за нивното штетно влијание по здравјето на луѓето, делимично се оправдани и треба да се сватат сериозно, но само  ако се работи за клима уреди кои не се одржуваат редовно. Во климатизирани простории, освен за температурата, струењето и влажноста на воздухот, потребно е да се води грижа и за микробиолошкиот квалитет на воздухот кој го дишеме. Воздухот од клима уредите кои не се одржуваат редовно, често е со лош квалитет, а понекогаш и со непријатен  мирис.