ДЕМОНТАЖА НА КЛИМА УРЕДОТ

DEMONTAŽA KLIMA UREĐAJA

 Почитувани купувачи. Во клима уредот се наоѓа работен гас-фреон кој ја уништува озонската обвивка па затоа Ве молиме демонтажата на Вашиот клима уред да им го препуштите на професионалци кои имаат стручни познавања за демонтирање на клима уреди на таков начин што фреонот нема да се испушти во атмосферата туку се собира и еколошки се рециклира а истото тоа важи и за целиот клима уред.

Image result for демонтажа на клима уред
Related image

 Постапка за демонтажа на клима уредот: 

 Цената на демонтажата изнесува 2000 денари.