10 најчести дефекти на клима уредите

Зошто се случуваат дефекти, како да ги спречиме или отстраниме

10 NAJČEŠĆIH KVAROVA NA KLIMA UREĐAJIMA

Во топлите летни денови во климатизирана просторија, воопшто не е пријатно доколку дојди до дефект на клима уредот . Исто така и во зима кога седиме во климатизирана просторија на 25C не е ни малку пријатно доколку се појави дефект и климатизерот престане да работи, а немаме друг извор на греење .
Можни проблеми кај клима уредите се јавуваат поради лоша и непрофесионална монтажа и нередовно одржување. Многу е важно клима уредот да го монтира овластен монтажер со искуство, бидејќи така ќе се спречат можните проблеми. Исто така ќе бидете сигурни дека клима уредот ја дава декларираната сила, бидејќи доколку монтажерот монтира непрописно, доколку постави предолга или прекратка фреонска инсталација или ги постави внатрешната и надворешната единица на несоодветна позиција, сето тоа можи да доведе до несакани дефекти иако клима уредот ќе работи но со намалена сила. За квалитетна и долга работа на клима уредите потребно е се знае основното управување со нив, па затоа се препорачува да се прочита упатството за користење и клима уредот да се користи во соглсност со упатството на производителот.  Одржувањето на клима уредот е од пресудна важност бидејќи само со исправно и навремено одржување може да се спречат поголеми дефекти но исто така и ќе се продолжи животниот век на клима уредот и цело време ќе работи со декларираната сила. При активно користење на клима уредот се препорачува два пати месечно да се чистат PVC мрежестите филтри а еднаш годишно да се повика овластен сервисер да направи генерално чистење на внатрешната единица и да го преконтролира целиот состав. Во понтамошниот текст ќе ги наброиме и појасниме кои дефекти можи сами да ги поправите, а за кои треба да ангажирата сервисер.

Најчести проблеми кои можат да се јават при користење на клима уредот:

Дефект 1 – Зошто капи вода од внатрешната единица?

Течење на вода од внатрешната единица е најчест проблем во лето кога климата ја користиме за ладење на просторот.Главни причини поради кои климата течи се следните:

Дефект 2 -Зошто течи вода од надворешната единица.

Течење на вода од надворешната единица мoжe да има и во лето и во зима. Да објасниме: кога климата лади водата се создава(кондензира)во внатрешната единица и најчесто со црево се носи во надворешната единица.
Тоа е ребрасто гумирано црево со сива боја кое излегува низ ѕидот заедно со бакарните цевки и се вметнува во кадичката на надворешната единица.Кадата на надворешната единица има свој приклучок на кое се приклучува црево кое се спојува во куќниот одвод или на место каде нема никому да пречи. Доколку се блокира перфорираната каналина кадичката на надворешната единица водата ќе се прелие преку надворешната единица.Кондензираната вода од внатрешната единица што се влева во надворешната единица исто така може да истекува од надворешната единица ако цревото на кондензатот што доаѓа од внатрешната единица е оштетено или ако цревото се движи од положбата каде што е поставена во када на надворешната единица. Повеќето сопственици на клима уреди можат сами да видат каде течи водата и можат сами да го санираат дефектот. Во време на греење, водата се создава само во надворешната единица, така што е неопходно да се поврзе црево или цевка на надворешната единица за да се исцеди кондензатот во одводот или да се организира водата да тече слободно. Клиентите честопати не прашуваат зошто климта не испушта вода? Важно е да се напомене дека водата е несакан ефект при работата на клима уредот што не може да се избегне, но водата не се создава секогаш, туку само кога се создаваат услови за тоа.Во време на ладење, кондензатот со вода тече од внатрешната единица само кога е кондензиран на радијаторот на затворен простор, а за тоа да се случи е предуслов дека просторијата има топол и влажен воздух и климатизерот се лади, односно перките на разменувачот се пониски во внатрешната единица, од собната температура на воздухот. Колку е поголема температурната разлика, толку повеќе вода се произведува. Не се создава вода на надворешната единица и ако има протекување на вода на надворешната единица, кондензацијата од внатрешната единица е сигурна дека ќе се донесе во надворешната единица.

Дефект 3 -Зошто климата работи, но не лади или слабо лади?

Еден од најчестите проблеми е тоа што клима уредот работи но не лади или слабо лади.За овој проблем постојат повеќе причини,најбанални причини кои се решават сами до комплексни причини за кои треба да се повика сервисер. Најпрво да се провери на кој мод е поставен клима уредот. За ладење треба да биди наместен на мод ладење,на даљинскиот управувач се притиска MODE додека на дисплејот се појави ознака COOL или симбол снегулка.
Доколку во лето клима уредот е наместен автоматски да работи нема доволно да лади. Доколку е поставен да дехидрира ќе дува но нема да лади а ако е поставен на греење нема ниту да дува. Откако ќе се смени модот треба да се почека околу 10-тина минути за климата да започни да лади. Понатаму, при ладењето на температурата на далечинскиот управувач не смее да се поставува ниту на минимум пет степени пониска од таа во просторијата. Доколку клима уредот и понатаму не лади треба да се проверат филтрите на внатрешната единица. Доколку пред почетокот на сезоната сте заборавиле да ги исчистите филтрите можно е на нив да има нечистотија. Едноставно, отворете го куќиштето, извадете ги филтрите, исперете ги нека се исушат и вратете ги назад. Доколку и покрај се клима уредот повторно не лади треба да се обратите кај сервисер бидејќи сигурно се работи за поголем дефект.

Останати можни проблеми поради кои клима уредот не лади добро се следни:

Дефект 4 -Зошто климата работи, но не грее или слабо грее?

Еден од најчестите проблеми е токму овој, климата работи , но не грее или слабо грее. За жал има повеќе причини за овој проблем, од проблеми кои можите сами да ги решите до проблеми за кои треба да повикате сервисер.Најпрво треба да се провери на кој мод е поставен да работи клима уредот. За греење треба да биди поставен на мод греење, на даљинскиот управувач треба да се појави ознака HEAT или симбол сонце. Доколку во климатизерот во зима е наместен на автоматско работење тој нема доволно да грее. Ако е поставено да се дехидрира, ќе дува, но нема да се загрева и ако е поставено на ладење, само ќе дува. По промена на времето на работа, потребно е да почекате 10 минути за климата да започне со загревање. Понатаму, при загревање, температурата на далечинскиот управувач не смее да се поставува на минимум пет степени повисока од собната температура. Ако климата сè уште недоволно грее , проверете ги филтрите на внатрешната единица. Ако сте заборавиле да ги исчистите пред почетокот на сезоната, можно е да има нечистотија. Доколку и покрај се клима уредот недоволно грее или воопшто не грее треба да повикате сервисер бидеќи очигледно се работи за поголем дефект.


Останати можни проблеми поради кои климата не грее се следни:

Дефект 5 -Зошто климата не можи да се вклучи?

Најпрво треба да се провери напојувањето на елекричната енергија. Во штекот каде бил уклучен клима уредот уклучете друг уред за да ја проверите исправноста. После тоа проверете ја исправноста на далечинскиот управувач. Ако на дисплејот на далечинскиот управувач не се покажува ништо тогаш сигурно батериите се истрошени и треба да се заменат.Често се случува на дисплејот на далечинскиот управувач сите функции да се видливи но не можи да се оствари контакт со клима уредот. Во тој случај,подигнете го капакот на внтрешната единица и од десната страна пронајдете го малиот прекинувач со чија помош можи да ја уклучите климата.Доколку и тогаш не работи треба да повикате сервисер.

Дефект 6 – Зошто далечинскиот упавувач на клима уредот не работи?

Доколку далечинскиот управувач не работи или дисплејот работи а не реагира треба да се заменат батериите. Се препорачува да се користат алкални батерии кои ќе траат подолго и нема да испуштаат киселини кои го уништуваат деалечинскиот управувчач. Ако и по замената на батериите дисплејот работи но не реагира на клима уредот се препорачува да се тестира дали далечинскиот испраќа сигнали кон внатрешната единица. Земете го мобилниот и уклучете ја камерата, свртете ја камерата кон предната страна на далечинскиот управувач каде што се наоѓа IC диодата која испраќа сигнал.Притиснете кое било копче на далечинскиот управувач и ако далечинскиот управувач испраќа сигнал на екранот на мобилниот телефон, ќе видите синкава или црвеникава светлина од предната страна на далечинскиот управувач, како на сликата подолу.Мобилниот телефон гледа инфрацрвена светлина што човечкото око не може да го види и е знак дека далечинскиот управувач е точен и пренесува сигнал. Ако тоа е оддалечено точно, треба да имате сервисер да го провери приемникот на далечинскиот управувач на внатрешната единица и ако е потребно да го смените.

Дефект 7 -Зошто од климата се шири непријатен мирис

Во време на ладење прашината се лепи на влажните ламели на разменувачот и се собира во кадичката каде се меша со водата,така да кога ќе престане со работа климата се собираат бактерии кои ја расипуваат останатата прашина и се создава непријатен мирис.

За да се намали тој ефект новите клима уреди имаат автоматска функција за самочистење. Во суштина, климатизерот во време на ладење е исклучен со далечинскиот управувач некое време за да продолжи да работи со вентилаторот на внатрешната единица за да се исуши разменувачот и да се спречи или намалат бактериите и мирисите. 

Причина за непријатен мирис се и валканите филтри или разменувачот на топлина,кадата за одвод, односно насобраните бактерии на нив.

Филтрите можиме сами да ги исчистиме, но за разменувачот на топлина, кадичката за одвод треба да се повика сервисер.Тој ќе ја направи сервис и ќе дезинфицира.

Важно е редовно да се прави годишен сервис,бидејќи во спротивно поголеми се шансите да се појави непријатен мирис , а доколку подолго време не се реагира многу тешко дека потполно ќе се одстрани непријатниот мирис.

На интернет можи да се најдат упатства како да се исчисти овој дел од климата, но со оглед на тоа дека да се оддели внатрешната единица најдобро е да се повика стручно лице.

Дефект 8-Зошто во внатрешната единица се формира мраз?

При отворање на капакот на внатрешната единица, вадење на филтрите, гледате мраз. Мразот се оформил на испарувачот на внатрешната единица веројатно како резултат на недостаток на разладно средство, а ова се случува кога климата е во време на ладење. Освен тоа,причина можат да бидат и нечисти филтри, стеснет проток на гас или недоволна отвореност на крилата на внатрешната единица. Исто така причина можи да биди и нечист испарувач или турбината на вентилаторот. Доколку видите мраз во единицата, повикајте сервисер кој ќе направи контрола.

Дефект 9 -Зошто на надворешната единица се формира мраз?

Во време на греење кога потребата за греење е голема а влагата на надворешниот воздух е исто така голема,можно е формирање мраз на изменувачот на надворешната единица кој се гледа со голо око. Тоа е нормална појава која квалитетните инвертер клими сами го решаваат, додека евтините клима уреди поради тоа прават пауза од 5 до 10 минути. За тоа време тие не греат бидејќи го топат мразот што се оформил на надворешната единица.Тоа може да се повтори повеќе пати за време од еден час, и затоа клима уредот не е ефикасен за греење. Сепак кога ќе се појави мраз на надворешната единица и климата престани да ја грее просторијата и почни да ја грее надворешната единица за да го стопи мразот, корисниците се збунети мислејќи дека тоа е дефект и ја исклучуваат климата.Тоа е погрешно, треба да ја оставиме климата да го одработи циклусот на одмрзнување, односно одстранување на мразот од надворешната единица, при што ќе почне повторно со греење. Овие циклуси на греење и одмрзнување можат да се повторат се додека се исполнети горенаведените услови. Климатизерите со повисок квалитет имаат подобри компресори, така што ќе постигнат поголем ефект без создавање мраз на надворешната единица, а доколку се појави мраз моќноста на компресорот се намалува и се балансира формирањето и ефектот на мразот во загревањето на просторот, а корисникот нема ни да почувствува и климата ќе топли постојано и ефикасно.

Дефект 10 -Зошто внатрешната или надворешната клима прави бучава?

Доколку надворешната единица е многу бучна, сигурно не е добро поставена, односно не е наместена според инструкциите на производителот. Ако после некое време се јави зуење, може да има неколку причини:

Ако внатрешната единица е премногу бучна најчести причини за тоа се: дефект на моторот на вентилаторот, оштетување на една или повеќе перки на турбината, па истата повеќе нема баланс. Кај поевтините клими, понекогаш има звук со висока фрекфенција што е на границата на звучност. Ова е несакан ефект на работа со осцилатор на напон што работи на висока фреквенција нешто над 15000 Hz. Во секој од овие случаи, неопходно е да се контактира овластен сервисер за да се утврди причината за бучавата и да се елиминира дефектот.
На секој уред му треба одржување поради квалитет и подолго траење. Производителите на клима уреди препорачуваат редовно чистење на клима уредите од страна на овластено лице. Корисниците на клима уредите треба да ги чистат филтрите на внатрешната единица еднаш во месецот кога активно работи клима уредот, или почесто доколку во таа просторија престојуват повеќе луѓе или во просторијата се пуши, или има домашно милениче. Еднаш или два пати треба да се повика овластен сервисер да изврши генерално чистење и да ги прегледа сите функции на клима уредот. Најдобро е уредот да се исчисти пред почетокот на сезоната на греење или ладење. А зошто е тоа потребно? Од две важни причини. Прво, чистиот воздух во просторијата ни е најважен, а друго дека протокот на воздух и работата на уредот треба да биди непрекинат, а за тоа треба да се има чист уред.