ПРЕНОСНИ НАСПРЕМА СПЛИТ СИСТЕМИ

PRIJENOSNI VS. SPLIT KLIMA UREĐAJI

Не знаете кој тип на клима уред да го изберете?

Сплит системи или преносни клима уреди? Целта и на двата типа им е иста, но помеѓу овие два типа постојат и значителни разлики. Преносните клима уреди се пофункционални и нив можете да ставате во било која просторија. Во овој случај ако сте во потрага по ваков тип на клима уред а не знаете кој да го изберете тогаш продолжето со читање за да видите кои се предности и недостатоци на истите. За преносните клима уреди постои голема заинтересираност пред се поради нивната мобилност и многу едноставната монтажа. Меѓутоа постојат и некои други согледувања кои треба да се имаат предвид при купувањето на клима уред. Пред се прва работа која треба да се знае дека преносните клима уреди користат компресор и разладен медиум и според тоа се многу ефикасни, ја одржуваат влагата на ниско ниво и овозможуваат правилно ладење. Меѓутоа и покрај тоа што се ефикасни, распонот на ладење неефикасното управување со влагата како и некои проблеми со поставувањето се некои од недостатоците кои треба да се земат предвид при донесувањето на одлука.

Предности на мобилните клима уреди

Мобилност

Едноставно монтирање(инсталација)

Цена

 Погодни за во станови и останати простории кои се изнајмуваат

Недостатоци на преносните клима уреди

побучни од останатите клима уреди

Ограничен простор

Помала ефикасност